За курса

С какви познания идвам: Имам смътни понятия за търговска марка, Патентно ведомство, регистрационните процедури

С какво ще си тръгна: Ще знам как да оценявам и защитавам авторския си труд;

Ще знам какво се изисква за регистрация на търговска марка, ноу-хау, промишлен дизайн, патент.

Изобретил си нещо ново и оригинално? Отделил си много време и усилие за него и търсиш закрила на труда си? Чувал си за патент и марка, но не си запознат с детайлите? Ела на нашия курс и ние ще те убедим защо и как да защитиш своята интелектуална собственост!

Програма на курса

инж. Койчо Митев

инж. Койчо Митев е лицензиран патентен представител, лицензиран оценител на интелектуална собственост, лицензиран лобист и изобретател, вписан в държавните регистри на патентното ведомство. Защитава индустриалната собственост на множество български и чуждестранни фирми.

09:00 часа
Знание за икономика на знанието
Основният акцент на курса ще е върху управлението на процесите при защита на интелектуалната собственост при стартиране на нова икономическа дейност. Участниците ще се запознаят с реални казуси на български производствени фирми, изградили своята национална и международна пазарна експанзия въз основа на защитени интелектуални права върху промишлен дизайн.
10:30 часа
Кафе пауза
10:45 часа
Национално и международно законодателство – процедури за защита. Такси и плащания за защита на ИС.
Участниците ще се запознаят с техниките и методите, които националното и международното законодателство прилагат за защита на интелектуалната собственост. Какви видове такси и плащания се изискват при започване на такава процедура.
12:30 часа
Обяд
Солени мини сандвичи, сладки хапки, вода.
13:30 часа
Патенти за изобретения
Определение и видове. Ползи. Приложения и правни последици.
14:45 часа
Кафе пауза
15:00 часа
Търговски марки; Индустриален дизайн
Защо да използваме търговска марка или индустриален дизайн. Прилики и разлики. Правни последици при регистрация. Срок на защита.
17:00 часа
Приключване на семинара

Форма за регистрация

Защита и трансфер на интелектуална собственост

Ако закупите билета до 18.03.2018 ще заплатите само 96 лв. След 18.03.2018 цената на билета е 110 лв.

За да се регистрирате за курса е необходимо да влезете в профила си.

Начало

09:00 часа

място

Русенски университет “Ангел Кънчев”


Цена

от 96 bgn

остават

23 места от 30

Партньори на академията