Публикувани проекти

08.01.2018, Петър Тонков

Уважаеми колеги, може да се запознаете с публикуваните до момента проекти чрез: “Виж всички публикации”. Адмирираме и насърчаваме всички коментари и мнения по темата, които следват добрия тон. Нека не забравяме, че това е само идеен проект и авторите ще имат време да го доразвят с помощта на менторите.

Благодарим на всички, качили работни скици до този момент!

Партньори на академията