Предстои курс на тема -Прототипиране в дизайна с цифрови роботи. Основи на CAM програмирането на роботите

12.02.2018, Петър Тонков

Очаквайте допълнителна информация.

Партньори на академията