Организираме курс на тема - Финансова грамотност за дизайнери

28.03.2018, Петър Тонков

Курсът дава практически знания за това, как един дизайнер да си постави финансови цели и как да ги постигне. Отговаря на въпросите:

  • Как да  определите своите дългосрочни, средносрочни и краткосрочни цели;
  • Как да планирате кариерата си на дизайнер от финансова гледна точка;

  • Какви са бъдещите перспективи за осигуряване на проекти и много други.

Партньори на академията