Нов курс на тема - Защита, оценки и трансфер на интелектуална собственост

24.01.2018, Петър Тонков

Като дизайнер и творец вие сте автор на своя продукт и само вие може да оцените и защитите правата за неговото ползване. Но често ви липсват знания, методики, увереност. Научете как да правите това и увеличете доходите си от продажбата на своите произведения!

Партньори на академията