Курс на тема - Защита, оценки и трансфер на интелектуална собственост

19.12.2017, Петър Тонков

След курса ще може да правите разлика между патент, промишлен дизайн и търговска марка. Ще сте запознати с регистрационните процедури и ще може да  сключвате договори за защита на авторските си права.

Повече за курса - http://bit.ly/2Bz6gXV

Партньори на академията