Коментари по конкурса -Стойка за транспортиране на мотоциклети

19.01.2018, Петър Тонков

Във видеото по-долу вижте кратка част от работния процес в етапа на коментиране на проектите. Разглеждат се всички предложения, обсъждат се, отбелязват се силните и слабите страни и се правят препоръки. Напомняме на нашите участници, че могат да искат напътствия от менторите. Както виждаме, те има какво да ни кажат.

Пожелаваме успех на всички!

Партньори на академията