Договорни отношения с Еконт относно конкурс -Стойка за транспортиране на мотоциклети

10.01.2018, Петър Тонков

Уважаеми колеги, коментирахме с Весо Ангелов, Управител материални ресурси в “Еконт Експрес” ООД съмненията изказани в социалните мрежи от някой участници, по повод последващите правни отношения след публикуване на техните творби. Както и очаквахме, като авторитетна и имиджова компания, Еконт по никакъв начин не би се възползвала неправомерно от труда на участниците. Фирмата се надява и разчита на активно сътрудничество с дизайнерската общност. Коректността е гарантирана и от компанията се ангажират да сключат индивидуален договор с автора на проекта, който ще бъде използван за нуждите им. Авторите на всички останали проекти ще могат свободно да ги използват по лично усмотрение.

С това се надяваме да разсеем съмненията и притесненията на участниците и да насърчим тяхното участие.

Партньори на академията