Проект за Стойка за транспортиране на мотоциклети

1
Али Тевфик Баир
Описание на изображението:
етап 2

заключване ръкохватки

Партньори на академията