NULL

За Конкурса

Фирма “Еконт”, лидер в областта на куриерските, пощенските и карго услугите, инициира конкурс на тема “Стойка за транспортиране на мотоциклети”.

Цели на конкурса:

Конкурсът има за цел набиране на нови решения на стойка за мотоциклети, спомагаща тяхното транспортиране. Решението да не допуска каквото и да било увреждане както на мотоциклета, така и на останалите транспортирани пратки. Необходимо е да притежава естетически вид, съответствие с ергономичните норми и да отговаря на определени конструктивни, производствено-технологични и експлоатационни показатели.

Награден фонд:

1-во място — 1800,00 лв.
2-ро място — 300,00 лв.
3-то място — 200,00 лв.

Основни изисквания:

 • Предназначение — безопасно и безаварийно транспортиране на товара, в случая — мотоциклет.
 • Габаритните размери на стойката да са не по-малки 2500/1000 мм. Според работните си инструкции компанията приема мотоциклети с дължина до 2100 мм.
 • Товароносимост 300+ кг.
 • Колелетата на стойката или самата стойка да могат да се “заключват”, за да е неподвижна при транспортиране.
 • Стойката да може да се товари/разтоварва, както с газокар, така и с транспалетна количка. Да има възможност да се товари/разтоварва не само странично, а и отпред, и отзад. Съгласно стандартите за превоз на пратки на “Еконт” мотоциклетът следва да се транспортира в посока, съвпадаща с посоката на движение на куриерското МПС.
 • Срок на експлоатация: минимум 5 год.
 • Допълнително предимство би било стойките да могат лесно да се преконфигурират (стифират, временно разглобят, сгънват или друго подобно) с цел заемане на по-малка площ (обем) при съхранение.
 • Крайното решение да бъде брандирано с реквизитите на Еконт (лого и цветове);
 • Търсена цена на крайното изделие: 500,00 лв. без ДДС


Други:

 • Стойките да могат да се придвижват на собствен ход.
 • Максимално опростен механизъм за фиксиране/освобождаване на мотоциклета върху стойката.
 • Мотоциклетът да е неподвижно фиксиран върху стойката и при движение на амортисьорите (нагоре-надолу) при транспортиране да няма опасност от нанасяне на щети.
 • Стойката да е така проектирана, че след като мотоциклетът се фиксира върху нея, да няма излизащи извън габаритите на стойката части от товара.
 • В случай, че се използват колани, коланите да са трайно прикрепени към стойката.
 • Авторът да приложи своите познания и умения при формоизграждането на стойката и нейните елементи, като осигури композиционна издържаност и завършен естетически вид.
 • Авторът на всеки проект да посочи от какви материали обосновано препоръчва да се изработят различните части на стойката.
 • Авторът на всеки проект да даде гаранция за срока на експлоатация на подвижните части на стойката, както и за същия на цялата стойка, в случай, че се използват препоръчаните от него материали. Това изискване ще се съблюдава във втория етап на конкурса, когато ще се прототипира.
 • При разработката да се има предвид, че този вид пратки пътуват освен от/до офис, така и от/до адрес.

Критерии за оценка на предадените проекти:

 • Качествата на материалите, предложени за използване – лекота, здравина.
 • Крайната предполагаема цена за изработка.
 • Стойката да може да се товари на превозното средство, без използване на допълнителна техника (газокар, транспалетна количка).
 • Гаранцията, която дизайнерът дава за срока на експлоатация на подвижните части на стойката, както и за същия на цялата стойка, в случай, че се използват препоръчаните от него материали.
 • Брой покрити изисквания от проектите.

Менторска програма за участниците:

Като ментори, подпомагащи участниците при процеса, ще се включат експерти от “Когнитус” и “Еконт”, както и представители на бизнеса и академичните среди.

Журито си запазва правото да допусне до етап прототипиране само тези проекти, за които счита, че е отговарят на критериите за серийно производство, както и да не присъди първа награда, ако никое от предложенията не покрива заложените критерии в Условията на конкурса.       

 

Правила за участие

За да може да участва в конкурса, кандидатът трябва да попълни формата за регистрация. Кандидатите могат да бъдат и група, като условие за това е всички участници да се регистрират. Не се изискват отделни публикации. След регистрацията, кандидатите ще получат съобщение на електронната си поща, че кандидатурата им е потвърдена.

 • 1 етап:

За участие в конкурса се допускат до 3 проекта на кандидат, като всеки проект може да съдържа до 10 графични визуализации. Допускат се изображенията във формат JPEG, PNG или GIF. Кандидатите разполагат с 15 календарни дни за публикуване.

След като участникът качи своите творби разполага с 24 ч. за корекции. Проектите и корекциите ще бъдат видими в личния панел на потребителя.

Участникът може да получава наставления от ментор, който той си е избрал. Всеки ментор има определен брой участници, които може да наставлява.

 • 2 етап:

Това е етапа на идейните проекти. За участие в него се допускат само публикувани в етап 1 проекти. Тук участниците са активно наставлявани и напътствани от своите ментори с цел да подобрят и доразвият своите проекти. Ако участник сметне, че неговият дизайн няма нужда от доработване не го прави.

Продължителност 15 календарни дни. След като етапът завърши, журито ще оцени проектите на участниците.

 • 3 етап:

Класацията на проектите ще бъде публично обявена и тези получили най-висока оценка ще се финансират за изработката на прототипи. Участниците ще разполагат с 15 календарни дни да изработят своя модел, като в този период ще трябва да публикуват изображения от процеса на производство.

 • Следва журиране, оценка и класиране на проектите и награждаване.

 

Собственост, права за ползване и производство:

Възложителят на конкурса “Еконт”, ще сключи индивидуален договор с победителя в конкурса при условие, че проекта отговаря на заложените критерии и “Еконт” започне да експлоатира готовото изделие . Авторите на всички останали проекти ще могат свободно да ги използват по лично усмотрение.

 

 

Ментори

Владимир Димитров

дизайнер

Владимир Димитров е основател и управител на Makhina.studuio. В портфолиото си има проекти на Mercedes, BMW, Renault, Seat, Emirates, Windows, Lufthansa и много други. Печелил награди в конкурси на “Coca Cola”, “Adidas”, “Festool”, “Alfi” и др. Съосновател на “Когнитус”.

Величко Великов

дизайнер

Величко Великов работи в областта на дизайна на мебели и продукти, основател е на дизайнерската група “Черга”, съорганизатор на първото Биенале на българския дизайн през 2008г. и организатор на уъркшопа “Работилница”. Дизайнерът има собствено студио в Лондон, а негови проекти участват в едни от най-престижните изложения в Европа – Лондон, Париж, Милано, Кьолн, Ливърпул и др.

инж. Силвен Асали

машинен инженер

Силвен Асали е френски машинен инженер, който от 1998 г. работи в автомобилната индустрия за компании като Plastic Omnium, Faurecia, Renault Automobile, Renault Truck & Defense, Montupet и др. Специализирал в проектиране и инженерингова техника, нестандартно оборудване и прототипни машини. През 2013 г. създава своя фирма Prototypes & Special Machines. Разработва собствен патент в областта на мотоциклетостроенето.

Ангел Ангелов

Управител търговско представителство на “Еконт Експрес” ООД.

Ангел Ангелов е на 28 години. Роден в град Сливен, завършил висшето си образование във Велико Търново специалност политология. От 2013 работи в “Еконт Експрес” като Управител на търговско представителство на 7 офиса в град София.

Жури

проф. Борислав Ангелов

проф. Борислав Ангелов е преподавател в Русенския университет от 1983г. Той е член на Съюза на учените, член на Академичния съвет на Русенския университет, ръководител на катедра Автомобили и др. Има научни интереси в областта на изследване на експлоатационните свойства и проектирането на транспортната и земеделската техника; методология на съвременното машинознание и техническото проектиране и управление на висшето образование.

доц. Цветомир Конов

Доц. Цветомир Конов е инженер-дизайнер с дългогодишен опит. Той е сред основателите на катедра “Промишлен дизайн” в Русенския университет и в момента неин ръководител.

Венелин Молнар

Венелин Молнар е дизайнер и фотограф с дългогодишен опит като управител на дизайнерското бюро “Форма”. Над 20 години преподава Графичен дизайн в катедра “Промишлен дизайн” на Русенския университет. Съосновател на Дизайн академия “Когнитус”.

Весо Ангелов

Управител Материални ресурси в “Еконт Експрес” ООД.

Генчо Гоев

Създател и собственик на dibla.com - професионална платформа за интериорен и продуктов дизайн.

Партньори на събитието

Етап 1 – Етап на набиране на идейни проекти.

Етапът включва публикуване на екцизи, скици и други презентационни материали.

През този етап всеки участник ще може чрез регистрация да изтегли пакета с документи, да подпише декларация за авторските права, да публикува свои скици и други презентационни материали. От мига на публикуването на работите на всеки участник ще може да се дават наставления от ментори (особено ако са поискани от участника).

Продължителност: 18.12.218 - 09.01.2018 год.

Етап 2 – Етап на завършване на идейните проекти

Това е етапът на завършване на идейните предложения, през който менторите активно наставляват и напътстват участниците.
Продължителност: 10.01.2018 - 24.01.2018 год.

Етап 3 – Етап на прототипиране

Журито приключи своята задача и авторите получили най-високи оценки за представените проекти са Ники Маринов, Ивайло Трендафилов и Ивац Проданов. Поздравления за номинираните и за всички участници в надпреварата! Може да разгледате и раздел Новини, където има кратко видео по темата. Самият процес на прототипиране ще бъде заснет и качен в сайта ни. Посещавайте ни редовно, за да разберете, как реално протича процеса на изработка на нов продукт в работно ателие.

 

 

...

Качено до момента

Партньори на академията