Цел и мисия на Дизайн академия Когнитус

Дизайн академия “Когнитус” се създава с цел да развива, усъвършенства и обогатява българския дизайн посредством организиране на:

  • Обучения на изучаващите и практикуващите тази дейност професионално, като основна или съпътстваща област на знанието и практиката;
  • Организиране на публични, отворени за аудиторията конкурси в различни области на дизайна, като подпомагайки отделните автори–участници в тях ще се осигуряват максимално високи резултати за самите възложители;
  • Периодични събития като конференции и семинари, на които авторитетни компании, доставящи продукти за дизайнерската общност или утвърдени специалисти от различни области на познанието, но допирателни до дизайнерската работа ще споделят световния или личния си опит с цел обогатяване на познанията на общността за състоянието и световните тенденции в бранша;
  • Сформиране на екипи (на клъстерен принцип) при участия в големи проекти или конкурси в областта на дизайна.

Основен инструмент за работа на Академия “Когнитус” ще бъдат:

  1. Уеб сайта с URL Cognitus.BG, който ще бъде платформата за организиране на основните видове събития.
  2. Събитията – конкурси, обучения и семинари.

Цели и мисия на “Когнитус”

Утвърждаване на дизайнерската професия като елитна, отговорна и достойно оценена от бизнеса и обществото. Зачитане, уважаване и признаване на авторските права на дизайнерите в България.

Достигане до европейска репутация на българския дизайн и участие в международните организации и форуми в различните сфери на тази творческа дейност.

Установяване на етични норми и правила на професионално поведение както в общността, така и с останалите сфери на бизнеса и социалните дейности в страната и извън нея.

Правен статус

Дизайн академия “Когнитус” се представлява от регистрираното по Търговския закон на Република България дружество “Когнитус” ООД с ЕИК 204580503.

За връзка с Академията и дружеството използвайте дадените средства за контакт в http://cognitus.bg/contact

Партньори на академията